Usluge dijagnostičkog centra Eurodijagnostika Niš


 

NAJNIZE CENE MR PREGLEDA U GRADU !!! 

Kod nas pacijenti mogu uraditi pregled na savremennom aparatu za magnetnu rezonancu otvorenog tipa AIRIS I , čime se u potpunosti izbegava nelagodnost i prateci osećaj klaustrofobije.  Svim našim pacijentima omogućili smo i preglede na spiralnom skeneru. 


MR i CT
:   MR pregledi :

MR pregled endokranijuma, orbita, sinusa i mastoida
MRA angiografija endokranijalnih k. sudova i k. sudova vrata .
Meka tkiva vrata
MR abdomena
MR karlice  
MR zglobova : ramena, lakta, šake, kolena, stopala .
MR cervikalnog, torakalnog ili lumbosakralnog dela kičmenog stuba

CT pregledi:

CT pregled endokranijuma .
CT pregled grudnog koša
CT pregled abdomena
CT pregled karlice

sa određenim popustima,  koje pacijenti mogu dobiti u zavisnosti od vrste pregleda
.

Svi pregledi se mogu raditi i sa aplikacijom kontrasnog sredstva u zavisnosti od patologije
(u tom slučaju se k.sredstvo posebno naplaćuje)