Eurodijagnostika Niš

Svremeni dijagnostički centar  za ultrazvučnu dijagnostiku i dijagnostiku magnetnom rezonancom EURODIJAGNOSTIKA , nalazi se u blizini KC-a Niš i otvoren je novembra 2007. godine.
 Kod nas pacijenti mogu uraditi pregled na savremennom aparatu za magnetnu rezonancu otvorenog tipa AIRIS I , čime se u potpunosti izbegava nelagodnost i prateci osećaj klaustrofobije kod pacijenata.  

Svim našim pacijentima omogućili smo i preglede na spiralnom skeneru.

Iza nas su radno iskustvo i veliki broj  zadovoljnih pacijenta koji nas stavljaju u sam vrh privatnih radioloških dijagnostičkih ordinacija u gradu.
Direktor i radiolog u dijagnostičkom centru Eurodijagnostika je  Dr med Jelena Nedeljković.

U centru Eurodijagnostika, postoji mogućnost korišćenja teleradiologije i konsultacije od strane stručnog tima radiologa iz Beograda : Prof Dr Gradimir Dragutinović, neuroradiolog, Dr Dinka Boronka radiolog  i Dr Biljana Kostić radiolog.

U dijagnostičkom centru Eurodijagnostika pacijenti mogu dobiti i konsultacije lekara specijalista:
1.
Dr Zlatko Ćirić, radiolog
2. Dr  Nikola Vukašinović,neurolog
3. Dr Aleksandar Igić, neurohirurg.