Dr Jelena Nedeljković

Dr Jelena Nedeljković, specijalista radiologije
Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, završen 2000.god.
Specijalizacija Specijalističke studije iz oblasti radiologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, 2005.god.
Oblasti medicine Radiologija
Radno iskustvo Pripravnički staž u Domu zdravlja u Nišu
Opšta bolnica " Dr Aleksa Savić" Prokuplje
Dijagnostički centar Eurodijagnostika, Niš
Reference Lekarska Komora Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Ustanove u kojima radi Dijagnostički centar Eurodijagnostika, Niš
Grad Niš

Podelite