Obaveštenje Covid-19

Obaveštenje tokom trajanja virusa Covid-19:
1. Molimo sve pacijente da prilikom dolaska na zakazani pregled u dijagnostički centar
Eurodijagnostika Niš obavezno nose maske.
2. Molimo da pacijenti ne dolaze sa pratnjom osim u slučaju nužnosti (jedna osoba).
3. Molimo da u čekaonici svi pacijenti poštuju preventivne mere i održavaju socijalnu distancu.
4. Ukoliko se osećate malaksalo, imate povišenu temperaturu, kašalj ili bilo koji drugi simptom
virusa Covid-19 molimo da o tome obavestite zdravstvene radnike i lekare u Eurodijagnostika
Niš.

Podelite