Neuropsihijatrija

Šta je neuropsihijatrija?

Neuropsihijatrija, grana psihijatrije, je proučavanje i lečenje psihijatrijskih poremećaja ili poremećaja ponašanja koji se javljaju kod pacijenata sa neurološkim stanjima. Neuropsihijatri sprovode neurološka istraživanja, psihometrijske studije (neuropsihologija) i dodatna istraživanja za procenu poremećaja kao što su Parkinsonova bolest, demencija, šizofrenija, cerebrovaskularni udes ili povrede glave.

Zauzvrat, neuropsihologija dopunjuje istraživanja sprovedena u oblasti neurologije i psihijatrije sa proučavanjem odnosa između ponašanja i moždanih funkcija kod pacijenata koji su pretrpeli neku vrstu oštećenja mozga. Na ovaj način, napredak se može primeniti na dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju pacijenata sa deficitima i oštećenjima u moždanim mehanizmima povezanim sa specifičnim ponašanjem.

 

Zašto se obavljaju neuropsihijatrijski pregledi?

Neuropsihijatrija je usmerena na mentalne poremećaje kod pacijenata sa oštećenjem nervnog sistema. Ovo uključuje neurološke bolesti kao što su Alchajmerova, Parkinsonova i cerebralna paraliza. Takođe uključuje mentalne poremećaje koji se razvijaju nakon povreda mozga.

 

Kada je potrebno potražiti pomoć neuropsihijatra?

Neuropsihijatra je potrebno posetiti ukoliko vam je dijagnostikovana bolest nervnog sistema. Svrha posete može biti praćenje vaše bolesti, praćenje efikasnosti i neželjenih efekata lekova ili jednostavno obavljanje aktivnosti ili terapije za jačanje kognitivnih sposobnosti. Neke sesije mogu uključiti vaše rođake ili druge ljude u vašem okruženju.

Postoje sledeći neuropsihijatrijski poremećaji koji se proučavaju i leče u neuropsihijatrijskom centru, a to su:

- poremećaj anksioznosti i hiperaktivnosti
- demencija
- bunilo
- sindrom hroničnog umora
- kognitivna oštećenja
- šizofrenija
- Touretteov sindrom
- opsesivno kompulzivni poremećaj
- GDL (granični poremećaji ličnosti)
- Parkinsonova bolest
- Huntingtonov sindrom
- Progeria


Priprema za neuropsihijatrijski pregled

Vrlo je izvesno da ćete dobiti upitnik koji je potrebno popuniti i dostaviti lekaru na uvid na dan zakazanog termina.

Poželjno je da jedete pre termina, jer procena može trajati oko 60 minuta, a nekad i do nekoliko sati.

Ukoliko već konzumirate, uzmite redovno propisane lekove prema rasporedu. Izbegavajte opcione lekove koji izazivaju pospanost, kao što su lekovi protiv bolova i lekovi protiv anksioznosti i alergija.

Donesite trenutnu listu vaših lekova i njihove doze.

Ponesite naočare za čitanje ili slušne aparate ukoliko iste koristite.

 

Kako se obavlja neuropsihijatrijski pregled?

Pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom i upućivanje u njegovo stanje, istoriju, odrastanje, životne navike, okruženje. Svakom pacijentu kojem je potrebna neuropsihijatrijska pomoć se pristupa potpuno individualno i sa pažnjom, jer su temeljni razgovori ključ ka izlečenju, usmeravanju i daljem adekvatnom vođenju terapije.

Pored razgovora, pacijentima se često prepisuju izvesni medikamenti u zavisnosti od oboljenja koje je pacijentu dijagnostikovano.

Dijagnostikovanje neuropsihijatrijskog poremećaja

Za neuropsihijatre je od velike važnosti da imaju temeljno razumevanje mozga kao i njegovog rada. Kako bi ovo spoznali, neki od najčešćih testova koje koriste neuropsihijatri uključuju:

- CT skeniranje
- MR skeniranje
- EEG testovi
- Psihološki testovi


Neuropsihijatri, osim što sprovode ove testove, koriste ih i da prate napredak svojih pacijenata. Praćenjem promena u mozgu, oni mogu prilagoditi svoje planove lečenja u skladu sa tim.

 

Tretiranje neuropsihijatrijskog poremećaja

Lečenje povreda mozga

Povrede mozga su čest uzrok mentalnih poremećaja. Neuropsihijatri leče pacijente koji su zadobili povrede mozga tako što im pomažu da se rehabilituju i oporave od povreda. Njihov rad je usko povezan sa radom neurologa. Takođe su specijalizovani za lečenje povreda mozga. Neki od najčešćih slučajeva povreda mozga koje neuropsihijatri leče uključuju:

- Potres mozga
- Moždani udar
- Traumatske povrede mozga
Oni rade sa svojim pacijentima kako bi im pomogli da povrate što je više moguće funkcije. U nekim slučajevima to može uključivati pružanje usluga rehabilitacije. U drugim slučajevima, to takođe može uključivati lekove ili operaciju.

Operacije na mozgu

U nekim slučajevima, neuropsihijatri mogu da izvrše operaciju mozga na svojim pacijentima. Ova vrsta operacije se obično izvodi samo kada drugi tretmani nisu uspeli i kada je stanje pacijenta teško. Hirurgija mozga može pomoći u lečenju brojnih različitih stanja, uključujući tumore, epilepsiju i Parkinsonovu bolest. Ova procedura je obično samo poslednje sredstvo u teškim slučajevima.

Ova procedura se izvodi pod opštom anestezijom i nosi rizik od komplikacija. Međutim, ove rizike obično nadmašuju potencijalne koristi od operacije.

Pružanje savetovanja i terapije

Neuropsihijatri često pružaju savetovanje i terapiju svojim pacijentima. Mnogi mentalni poremećaji mogu se efikasno lečiti terapijom. Neuropsihijatri često pružaju terapiju svojim pacijentima kako bi im pomogli da upravljaju simptomima i poboljšaju ukupan kvalitet života. Terapija može biti važan deo lečenja mnogih različitih mentalnih poremećaja, uključujući:

- Depresija
- Anksioznost
- šizofrenija
- Bipolarni poremećaj


Terapija može imati mnogo različitih oblika, a neuropsihijatri često rade sa svojim pacijentima kako bi odredili najbolju vrstu terapije za njihove potrebe. Neke uobičajene vrste terapije koje koriste neuropsihijatri uključuju pristupe kao što su:

- Kognitivno-bihejvioralna terapija
- Interpersonalna terapija
- Grupna terapija
- Porodična terapija
Neuropsihijatri igraju važnu ulogu u lečenju mentalnih poremećaja. Razumevanjem veze između mozga i mentalnih bolesti, oni mogu razviti bolje tretmane i poboljšati živote onih koji su pogođeni ovim poremećajima.

Prepisivanje lekova

Lekovi mogu biti efikasan tretman za mnoge mentalne poremećaje. Neuropsihijatri često propisuju lekove svojim pacijentima kako bi im pomogli da se izbore sa simptomima. Oni procenjuju i razumeju rizike i koristi svakog leka pre nego što ga prepišu svojim pacijentima. Neke od najčešćih vrsta lekova koje prepisuju neuropsihijatri uključuju:

- Antidepresivi
- Lekovi protiv anksioznosti
- Stimulansi
- Stabilizatori raspoloženja


Neuropsihijatri rade sa svojim pacijentima kako bi odredili najbolji način lečenja. U nekim slučajevima, ovo može uključivati kombinaciju lekova i terapije. U drugim slučajevima, to može uključivati jedno ili drugo. Cilj lečenja je uvek poboljšanje kvaliteta života pacijenata.

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Podelite