Šta je CT skener?

Šta je CT skener?

MSCT skener je aparat sa izuzetno važnom primenom u svetu medicine koji pruža serijske prikaze iz više preseka pomoću X zraka i na taj način se dijagnostikuje stanje tkiva, krvnih sudova i ponajviše kompletnog koštanog sistema u telu pacijenta. Neki od najučestalijih snimanja su CT glave, CT vrata kao i CT cele kičme, CT Toraxa odnosno grudnog koša, CT abdomena, CT male karlice. Pregledi se izvršavaju veoma brzo, bezbolni su, a daju precizan rezultat.

U pojedinim situacijama i u zavisnosti od individualnog stanja pacijenta, a po nalogu lekara radiologa, neophodna je i aplikacija kontrasta kako bi se postigla još bolja vizuelizacija tkiva ili organa kojem se pristupa na CT skeneru. Velika prednost aparata je što je adekvatan i za snimanje pacijenata sa pejsmejkerom, ugrađenim protezama, insulinskim pumpama bez štete po ugrađeno pomagalo i smanjenja kvaliteta dobijene slike.

 

Najčešće indikacije za pristupanje snimanju CT skenerom su:

  • Radi otkrivanja, a zatim i preciznog utvrđivanja lokacije tumora, određene infekcije ili krvnog ugruška

  • Radi otkrivanja unutrašnjeg krvarenja nekog organa usled povrede

  • Kada je CT skener u službi planiranja nekih procedura procedura kao što su terapije zračenjem

  • Radi praćenja efekta hemoterapije

 

Kako izgleda proces MSCT skeniranja?

U toku snimanja pacijent je u ležećem položaju, na leđima, na pomerajućem stolu  koji se uvlači u CT skener po aktiviranju aparata. Tokom samog snimanja radiološki tehničari su smešteni u susednu prostoriju odakle se prati postupak snimanja i obavlja komunikacija sa pacijentom. Kako bi dobijeni rezultat bio što kvalitetniji i jasniji veoma je važno da pacijent bude miran u toku stvaranja slike.

 

Šta je CT skeniranje uz primenu kontrastnim sredstvom?

CT skener je dijagnostička metoda koja veoma lako prikazuje guste strukture u našem telu poput kostiju, ali meka tkiva vide slabije i nejasnije i u tom slučaju je bolje primeniti kontrastno sredstvo kako bi isti blokirao zrake, te se zahvaljujući ovoj aplikovanoj boji tkiva prikazuju u beloj boji sa jasno ocrtanim krvnim sudovima i šta se tačno dešava u njima. Sam kontrast je na bazi joda, u telo pacijenta se unosi direktno u venu, te je veoma važno, ukoliko je pacijent alergičan na jod prijaviti isto medicinskom osoblju. Takođe, ako je osoba na pregledu trudna obavezno je navesti pre snimanja, jer će možda lekar u tom slučaju preporučiti neku drugu dijagnostičku proceduru.

 

Rezultati MSCT skenera

Rezultati CT snimanja se podrazumevaju urednim ukoliko je lekar radiolog, na osnovu dobijenog snimka, otklonio sumnju na krvne ugruške, tumore, prelome ili druge abnormalnosti. Ako se, s druge strane, otkrije neka promena lekar dalje može zatražiti i druge dodatne procedure .

 

Nakon snimanja na CT skeneru

Po završetku snimanja na CT skeneru pacijent se neometano može vratiti svojim obavezama i dnevnim aktivnostima.

U slučaju primene kontrasta preporučuje se pojačano konzumiranje tečnosti (vode) kako bi se kontrastno sredstvo brže izlučilo iz organizma. 

 

CT skener trenutno nije u funkciji.

Cenovnik pogledajte ovde .

Podelite