Eurodijagnostika Niš

Eurodijagnostika Niš
Najniže cene MR pregleda i CT skenera u Nišu i okolini
Eurodijagnostika Niš je savremena poliklinikadijagnostički centar za dijagnostiku magnetnom rezonancom otvorenog tipa, snimanje CT skenerom, kao i neurologiju i internističku delatnost. Najsavremenija oprema omogućava preciznu i brzu dijagnostiku te lako dolazimo do otkrivanja zdravstvenih problema. Zahvaljujući razvoju savremene tehnologije i pojavom magnetne rezonance i multislajsnog skenera utvrdjujemo postojanje abnormalnosti na tkivima ili kostima kao što su tumori, infekcije, povrede, bolesti krvnih sudova i dr. Eurodijagnostika Niš pruža preglede magnetnom rezonancom kompletnog kičmenog stuba (cervikalni, torakalni, lumbosakralni), endokranijuma, krvnih sudova vrata, angiografiju krvnih sudova mozga, zatim magnetnu rezonancu abdomena, karlice, zglobova. U Eurodijagnostici Niš omogućen je i pregled pluća CT skenerom, koji je veoma koristan usled oboljevanja od aktuelnog virusa Covid-19. Takođe, otkrivanje promena i lečenje poremećaja mozga i kičme omogućavamo na našem neurološkom odeljenju, dok specijalističke preglede, otkrivanje zdravstvenih problema i generalno pružanje neophodnih medicinskih usluga možete potražiti na našem internističkom odeljenju.
Pročitaj više

Osiguravajuće kuće