Neurologija

Neurologija je grana medicinske nauke koja se bavi poremećajima i bolestima nervnog sistema. U mozgu postoji oko sto milijardi neurona, sposobnih da generišu sopstvene impulse i da primaju i prenose impulse iz susednih ćelija. Neurologija uključuje proučavanje:

 • Centralni nervni sistem, periferni nervni sistem i autonomni nervni sistem.
 • Strukturni i funkcionalni poremećaji nervnog sistema u rasponu od urođenih mana do degenerativnih bolesti kao što su Parkinsonova bolest i Alchajmerova bolest.

Neurologija takođe uključuje razumevanje i tumačenje slikovnih i električnih studija. Primeri korišćenih studija slikanja uključuju skeniranje kompjuterizovane tomografije (CT) i skeniranje magnetne rezonance (MR). Elektroencefalogram (EEG) se može koristiti za procenu električne aktivnosti mozga u dijagnozi stanja kao što je epilepsija. Neurolozi takođe dijagnostikuju infekcije nervnog sistema analizom cerebrospinalne tečnosti (CSF), bistre tečnosti koja okružuje mozak i kičmenu moždinu.

Neurolog leči poremećaje koji utiču na mozak, kičmenu moždinu i nerve, kao što su:

 • Cerebrovaskularne bolesti, kao što je moždani udar
 • Demijelinizirajuće bolesti centralnog nervnog sistema, kao što je multipla skleroza
 • Poremećaji glavobolje
 • Infekcije mozga i perifernog nervnog sistema
 • Poremećaji kretanja, kao što je Parkinsonova bolest
 • Neurodegenerativni poremećaji, kao što su Alchajmerova bolest, Parkinsonova bolest i amiotrofična lateralna skleroza
 • Poremećaji napadaja, kao što je epilepsija
 • Poremećaji kičmene moždine
 • Poremećaji govora i jezika

Neurolozi ne rade operaciju. Ako je nekom od njihovih pacijenata potrebna operacija, upućuju ga neurohirurgu.

Preglede u našoj klinici obavlja Dr Minja Lakić.

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Podelite