Multislajsni skener

MSCT skener je aparat sa izuzetno važnom primenom u svetu medicine koji pruža serijske prikaze iz više preseka pomoću X zraka i na taj način se dijagnostikuje stanje tkiva, krvnih sudova i ponajviše kompletnog koštanog sistema u telu pacijenta. Neki od najučestalijih snimanja su CT glaveCT vrata kao i CT cele kičmeCT Toraxa odnosno grudnog koša, CT abdomenaCT male karlice. Pregledi se izvršavaju veoma brzo, bezbolni su, a daju precizan rezultat.

U pojedinim situacijama i u zavisnosti od individualnog stanja pacijenta, a po nalogu lekara radiologa, neophodna je i aplikacija kontrasta kako bi se postigla još bolja vizuelizacija tkiva ili organa kojem se pristupa na CT skeneru. Velika prednost aparata je što je adekvatan i za snimanje pacijenata sa pejsmejkerom, ugrađenim protezama, insulinskim pumpama bez štete po ugrađeno pomagalo i smanjenja kvaliteta dobijene slike.

Podelite