Usluge poliklinike Eurodijagnostika Niš

U Eurodijagnostika Niš poliklinici i dijagnostičkom centru nudimo usluge pregleda magnetnom rezonancom otvorenog tipa na savremenom aparatu tipa AIRIS I koji je otvoren sa obe strane i kao takav pogodan je za sve pacijente bez stvaranja klaustrofobije i nelagodnog osećaja u toku trajanja pregleda.
Magnetna rezonanca pregled glave je pregled endokranijuma i fokusiran je na dijagnostiku i otkrivanje zapaljenskih procesa mozga kao što su tumori, krvarenja, ciste. U dijagnostičkom centru Eurodijagnostika Niš pružamo uslugu angiografije koja je skoncentrisana na prikaz stanja krvnih sudova mozga i vrata.
Magnetna rezonanca kompletnog kičmenog stuba je takođe dostupna i uključuje cervikalnu kičmu, torakalnu kičmu i lumbusakralni kičmeni deo i detaljno prikazuje promene u svakoj navedenoj regiji pojedinačno. Pregled služi za jasan prikaz kičmenog kanala i kičmene moždine koji može utvrditi i najmanja oštećenja kičmenih nerava crvikalnog-vratnog, torakalnog-grudnog ili lumbusakralnog-krsnog dela kičme.
Magnetna rezonanca hipofize je još jedan od efikasnih pregleda kojim se mogu utvrditi promene na jednoj od žlezda u našem telu, smeštenoj u predelu lobanje, a koja kontroliše adekvatan rad ostalih endokrinih žlezda sa unutrašnjim lučenjem.
Pregled abdomena magnetnom rezonancom utvrđuje stanje organa kao što su jetra, pankreas, slezina i bubrezi, dok magnetna rezonanca karlice obuhvata snimanje rektuma, materice i jajnika, bešike, prostate, kao i perianalne regije.
Magnetna rezonanca zglobova i ekstrmiteta u dijagnostičkom centru Eurodijagnostika Niš obuhvata magnetnu rezonancu kolena, magnetnu rezonancu ramena, ručnog zgloba, lakta, magnetnu rezonancu skočnog zgloba. Magnetna rezonanca zglobnih delova tela omogućava uvid u bilo koje patološke promene kod elemenata i ligamenata.
Multislajsni skener je nov aparat u našem dijagnostičkom centru koji sa sigurnošću prikazuje stanje u unutrašnjosti snimanog organa, naročito koštanih struktura i jedan je od najzastupljenijih i najefikasnijih pregleda za utvrđivanje upale pluća izazvane aktuelnim virusom. Prednost MSCT pregleda je što vašem lekaru može da prikaže razvoj upalnog procesa na vašim plućima dok je isti u samom začetku i zbog toga je posebno važan za pacijente koji i pored dobijenog pozitivnog testa nemaju jasne siptome oboljevanja od virusa, kao ni respratornih problema iako su pluća već uveliko zahvaćena virusom. 
Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema, koji uključuju mozak, krvne sudove, mišiće i nerve. Glavne oblasti neurologije su: autonomni, centralni i periferni nervni sistem. Lekar koji radi u oblasti neurologije naziva se neurolog; neurohirurg leči neurološke poremećaje hirurškim putem.
Internistički pregled predstavlja pregled specijaliste interne medicine. Kako bismo održavali naše zdravlje i redovno vodili računa o našem telu od velike važnosti su takozvani skrining programi odnosno godišnji pregledi celog tela u okviru kod internista upravo ima najveću ulogu. Internista vas usmerava, analizira prikupljene rezulrate izvesnih pregleda i upućuje vas nadalje na dijagnostiku na osnovu koje se postavlja pravilno lečenje i terapija ukoliko je ista potrebna.
Svi pregledi se u oblasti radiologije mogu vršiti i sa aplikacijom kontrasnog sredstva u zavisnosti od patologije koju procenjuje ordinirajući radiolog. Cenovnik intravenske aplikacije paramegnog kontrastnog sredstva pogledajte OVDE !

Podelite