Usluge dijagnostičkog centra Eurodijagnostika Niš

NAJNIŽE CENE MR PREGLEDA U GRADU !!!

Kod nas pacijenti mogu uraditi pregled na savremenom aparatu za magnetnu rezonancu otvorenog tipa AIRIS I, čime se u potpunosti izbegava nelagodnost i prateći osećaj klaustrofobije. Svim našim pacijentima omogućili smo i preglede na spiralnom skeneru. 

MR i CT:   MR pregledi :

MR pregled endokranijuma, orbita, sinusa i mastoida
MRA angiografija endokranijalnih k. sudova i k. sudova vrata.
Meka tkiva vrata
MR abdomena
MR karlice  
MR zglobova: ramena, lakta, šake, kolena, stopala.
MR cervikalnog, torakalnog ili lumbosakralnog dela kičmenog stuba

CT pregledi:

CT pregled endokranijuma.
CT pregled grudnog koša
CT pregled abdomena
CT pregled karlice

sa određenim popustima, koje pacijenti mogu dobiti u zavisnosti od vrste pregleda.

Svi pregledi se mogu raditi i sa aplikacijom kontrasnog sredstva u zavisnosti od patologije
(u tom slučaju se k.sredstvo posebno naplaćuje)

Podelite