Usluge dijagnostičkog centra Eurodijagnostika Niš

U Eurodijagnostika Niš dijagnostičkom centru nudimo usluge pregleda magnetnom rezonancom otvorenog tipa na savremenom aparatu tipa AIRIS I koji je otvoren sa obe strane i kao takav pogodan je za sve pacijente bez stvaranja klaustrofobije i nelagodnog osećaja u toku trajanja pregleda.
Magnetna rezonanca pregled glave je pregled endokranijuma i fokusiran je na dijagnostiku i otkrivanje zapaljenskih procesa mozga kao što su tumori, krvarenja, ciste. U dijagnostičkom centru Eurodijagnostika Niš pružamo uslugu angiografije koja je skoncentrisana na prikaz stanja krvnih sudova mozga i vrata.
Magnetna rezonanca kompletnog kičmenog stuba je takođe dostupna i uključuje cervikalnu kičmu, torakalnu kičmu i lumbusakralni kičmeni deo i detaljno prikazuje promene u svakoj navedenoj regiji pojedinačno. Pregled služi za jasan prikaz kičmenog kanala i kičmene moždine koji može utvrditi i najmanja oštećenja kičmenih nerava crvikalnog-vratnog, torakalnog-grudnog ili lumbusakralnog-krsnog dela kičme.
Magnetna rezonanca hipofize je još jedan od efikasnih pregleda kojim se mogu utvrditi promene na jednoj od žlezda u našem telu, smeštenoj u predelu lobanje, a koja kontroliše adekvatan rad ostalih endokrinih žlezda sa unutrašnjim lučenjem.
Pregled abdomena magnetnom rezonancom utvrđuje stanje organa kao što su jetra, pankreas, slezina i bubrezi, dok magnetna rezonanca karlice obuhvata snimanje rektuma, materice i jajnika, bešike, prostate, kao i perianalne regije.
Magnetna rezonanca zglobova i ekstrmiteta u dijagnostičkom centru Eurodijagnostika Niš obuhvata magnetnu rezonancu kolena, magnetnu rezonancu ramena, ručnog zgloba, lakta, magnetnu rezonancu skočnog zgloba. Magnetna rezonanca zglobnih delova tela omogućava uvid u bilo koje patološke promene kod elemenata i ligamenata.
Multislajsni skener je nov aparat u našem dijagnostičkom centru koji sa sigurnošću prikazuje stanje u unutrašnjosti snimanog organa, naročito koštanih struktura i jedan je od najzastupljenijih i najefikasnijih pregleda za utvrđivanje upale pluća izazvane aktuelnim virusom. Prednost MSCT pregleda je što vašem lekaru može da prikaže razvoj upalnog procesa na vašim plućima dok je isti u samom začetku i zbog toga je posebno važan za pacijente koji i pored dobijenog pozitivnog testa nemaju jasne siptome oboljevanja od virusa, kao ni respratornih problema iako su pluća već uveliko zahvaćena virusom. 
Svi pregledi se mogu vršiti i sa aplikacijom kontrasnog sredstva u zavisnosti od patologije koju procenjuje ordinirajući radiolog. Cenovnik intravenske aplikacije paramegnog kontrastnog sredstva pogledajte OVDE !

Podelite