Mamografija

Mamografija je specifičan tip snimanja dojke koji koristi niske doze rendgenskih zraka za rano otkrivanje raka - pre nego što žene iskuse simptome, odnosno kada je najizlečiviji.

Rendgenski pregled pomaže lekarima da dijagnostikuju i leče medicinska stanja. Izlaže vas maloj dozi jonizujućeg zračenja kako biste napravili slike unutrašnjosti tela. Rendgenski zraci su najstariji i najčešće korišćeni oblik medicinskog snimanja.

Tri nedavna dostignuća u mamografiji uključuju digitalnu mamografiju, kompjuterski potpomognutu detekciju i tomosintezu dojke.

Skrining mamografija
Mamografija igra centralnu ulogu u ranom otkrivanju karcinoma dojke, jer može pokazati promene u dojkama godinama pre nego što ih pacijent ili lekar osete.

Dijagnostička mamografija
Dijagnostička mamografija se koristi za procenu pacijenta sa abnormalnim kliničkim nalazima - kao što su kvržica ili iscedak iz bradavice - koje je pronašla žena ili njen lekar. Dijagnostička mamografija se takođe može uraditi nakon abnormalnog rezultata skrining mamografije kako bi se procenila oblast zabrinutosti na skrining pregledu.

 

Konsultacije doktora nauke dr Dušica Stojanović - radiolog koja je od 1997. godine doktor nauka i bavi se dijagnostikom i terapijom
karcinoma dojki vise od 30 godina

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Podelite