Neuropsihijatrija

Neuropsihijatrija je oblast nauke i medicine fokusirana na integrisano proučavanje psihijatrijskih i neuroloških stanja i na lečenje osoba sa neurološki zasnovanim poremećajima.

U nauci, neuropsihijatrija podržava oblast neuronauke i koristi se za bolje razumevanje neuroloških osnova psihijatrijskih i neuroloških poremećaja i za ispitivanje tretmana i nege osoba sa neurološkim stanjima, posebno onih koja utiču na ponašanje.

U medicini s druge strane, neuropsihijatrija je deo subspecijaliteta poznate kao bihejvioralna neurologija i neuropsihijatrija. Da bi klinički praktikovali neuropsihijatriju, lekari moraju da prođu specijalizovanu obuku i kliničko iskustvo.

Neuropsihijatrija je usmerena na mentalne poremećaje kod pacijenata sa oštećenjem nervnog sistema. Ovo uključuje neurološke bolesti kao što su Alchajmerova, Parkinsonova i cerebralna paraliza. Takođe uključuje mentalne poremećaje koji se razvijaju nakon povreda mozga.

Preglede u oblasti neuropsihijatrije u našoj klinici obavlja dr Jelena Vrućinić.

 

Cenovnik naših usluga pogledajte ovde.

Podelite