Reumatologija

Reumatologija je grana medicine posvećena dijagnostici i lečenju poremećaja čija je zajednička karakteristika zapaljenje kostiju, mišića, zglobova i unutrašnjih organa. Reumatologija obuhvata više od 100 različitih kompleksnih bolesti, zajedničkih naziva reumatske bolesti, što uključuje mnoge oblike artritisa, kao i lupus i Sjogrenov sindrom. Lekari koji su prošli formalnu obuku iz reumatologije nazivaju se reumatolozima.

Danas je poznato da su mnoge od ovih bolesti poremećaji imunog sistema, a reumatologija se značajno preklapa sa imunologijom, granom medicine koja proučava imuni sistem.

Reumatolog je lekar koji je specijalizovan za oblast medicinske podspecijalnosti koja se zove reumatologija.

Preglede u našoj klinici obavlja Prim. dr Milan Šljivić.

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Podelite