Neurohirurgija

Neurohirurgija, poznata pod nazivom i neurološka hirurgija je visoko specijalizovana medicinska oblast fokusirana na hirurško lečenje poremećaja mozga i kičme.

Većina ljudi o neurohirurgiji misli kao o operaciji mozga - ali to je mnogo više!

To je medicinska specijalnost koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa povredama ili bolestima/poremećajima mozga, kičmene moždine i kičmenog stuba i perifernih nerava u svim delovima tela. Specijalnost neurohirurške nege obuhvata i odrasle i pedijatrijske pacijente. U zavisnosti od prirode povrede ili bolesti, neurološki hirurg može pružiti hiruršku i/ili nehiruršku negu.

Neurohirurzi pružaju operativno i neoperativno upravljanje (tj. prevenciju, dijagnostiku, evaluaciju, lečenje, kritičnu negu i rehabilitaciju) neuroloških poremećaja. Pošto neurohirurzi imaju opsežnu obuku u dijagnostici svih neuroloških bolesti, lekari hitne pomoći, neurolozi, internisti, porodični lekari i osteopate često ih pozivaju na konsultacije.

Preglede i konsultacije u našoj klinici obavlja Prof dr Zoran Milenković.

 

Cenovnik naših pregleda pogledajte ovde.

Podelite