Magnetna rezonanca kukova

Šta je MR kukova?

Magnetna rezonanca (skraćeno MR) je medicinska dijagnostička tehnologija snimanja koja koristi magnete i radio talase za izradu detaljnih 3-D slika kuka i zgloba oko kuka. Ovi signali se zatim pretvaraju u medicinske dijagnostičke slike koje radiolozi mogu tumačiti i iz njih izvesti detaljan zaključak o stanju unutar čovečijeg tela.

 

Zašto se obavlja MR pregled kukova?

MR je veoma moderna tehnologija koja s lakoćom može razlikovati normalna tkiva od povređenih ili patoloških (abnormalnih) tkiva.

MR se može koristiti kao dijagnostičko skeniranje za dijagnozu tumora. Ako se na osnovu vaših simptoma sumnja na tumor, onkološki ortopedski hirurg koji je specijalizovan za tumore kostiju, zglobova i potpornih mekih tkiva može naručiti ovu specifičnu vrstu pregleda odnosno MR kuka.

Pored navedenog MR snimanju kukova se često pristupa radi utvrđivanja prisustva naprsnuća ili preloma kuka i generalno primenjuje se u svakoj prilici kada se pacijent javi sa poteškoćama i bolom u ovoj regiji, a kada nakon obavljenog fizičkog pregleda lekar nije u mogućnosti da sa sigurnošću postavi dijagnozu.

 

Kada se obavlja MR kukova?

MR kukova je radiološki pregled koji se koristi za dijagnosticiranje pritužbi ili simptoma. U aktivnoj populaciji tegobe kuka su uobičajene zbog traume, prekomerne upotrebe i artritisa. Vaš lekar može naručiti MR kako bi procenio bol u kuku nakon iznenadne traume kao što je nesreća ili sportska povreda.

MR se takođe koristi za procenu dugotrajnih tegoba kao što je artritis. Ova tehnologija može lako prepoznati tečnost u zglobu i čak razlikovati da li ta tečnost predstavlja krv (hemartroza) ili upalu (burzitis).

MR kukova se takođe može koristiti za bolji uvid RTG nalaza.

 

Priprema za pregled kukova magnetnom rezonancom

Od pacijenta se očekuje da na pregled dodje sa svom do tada prikupljenom dokumentacijom koja govori o istoriji bolesti i do tada obavljenim pregledima. Isto tako, važno je lekaru istaći ukoliko je u telu pacijenta prisutan bilo kakav ugrađeni metal kao što su kopče, pejsmejkeri, stentovi, zubni implanti i slično. Isto tako je važno pre pristupanja u prostoriju snimanja da se otkloni sva garderoba kja na sebi ima metalnu dugmad ili rajfešluse, kao i da se uklone telefoni, metalni novac, nakit i slično. Sve navedeno su predmeti koji mog uticati na kvalitet slike i njenu bistrinu.

 

Kako se obavlja MR pregled kukova?

Po ulasku u prostoriju gde se nalazi MR aparat pacijet je potrebno da legne na leđa na udoban sto koji po otpočinjanju procesa snimanja ulazi i izlazi iz mašine. Magnet proizvodi glasan, nespretan zvuk, tako da će vam tehnolog ponuditi slušalice, koje neutrališu zvuk aparata.

Važno je da se tokom pregleda ne krećete i budete mirni, jer suprotno može izazvati nepravilnosti na slikama.

Vreme snimanja magnetnom rezonancom može trajati 25 -35 minuta u zavisnosti od toga da li su potrebne posebne sekvence snimanja ili primena kontrasta. Indikacije za studiju mogu uticati na vreme potrebno da se izvrši skeniranje kuka.

 

Rizici pregled kukova magnetnom rezonancom

MR kukova je jedna od najbezbednijih pregleda u radiologiji savremene medicine, jer je ovo jedina tehnologija koja ne aktivira nikakvu količinu zračenja i primenu takozvanih x zraka. MR, kako je pomenuto, za stvaranje slike, aktivira magnete koji mogu biti rizični samo za pacijente za implatniranim uređajima, jer jako magnetno polje može u nekim slučajevima poremetiti rad aparata ugrađenog u telo pacijenta.

 

Prednosti MR snimanja kukova

  • MR kukova je potpuno bezbolna i neinvazivna procedura.
  • MR kukova ne ostavjla nikakve posledice po telo pacijenta
  • MR kukova ima sposobnost ad detaljno prikaže šta se dešava u telu pacijenta bez potrebe za hirurškim zahvatima.
  • MR kukova može otkriti strukture unutar tela pacijenta koje su promakle RTG snimanju
  • MR može otkriti izvesnu bolest dok je ista u samom začetku, kao što je artritis ili maligni tumori, što značajno povećava šanse izlečenja pacijenta.

 

Cenovnik pogledajte ovde.

Podelite