Magnetna rezonanca lakta

Šta je MR lakta?

Magnetna rezonanca MR lakta je vrsta pregleda i najmodernija tehnologija koja vrlo precizno i detaljno može da vizualizuje probleme sa kostima, zglobovima i nervima lakta, kao i niz drugih promena na mekim tkivima, poput mišića, tetiva i ligamenata.

 

Zašto se obavlja MR lakta?

MR lakta je često primenjivana vrsta pregleda kojom lekari mogu sagledati šta se dešava unutar lakta pacijenta, bez potrebe za hirurškim zahvatima. Ovom vrstom snimanja se utvrđuju kako akutna tako i hronična stanja koja lekari mogu zatim uspešno lečiti, prepisati dijagnozu i dalju terapiju.

 

Kada se obavlja MR lakta?

MR lakta je veoma koristan pregled prilikom utvrđivanja ili otklanjanja sumnje na:

  • Degenerativne poremećaje kao što je artritis
  • Traume koje uključuju ligamente i tetive
  • Oticanje ili krvarenje u ili oko zglobova
  • Prelomi
  • Povrede pri sportu ili radu uzrokovane ponovljenim naprezanjem, vibracijama i snažnim udarima
  • Infekcije
  • Tumori

 

Priprema za MR lakta

MR aparat je revolucionarna tehnologija u medicini koja za stvaranje slika koristi jake magnete i radio talase. Iz tog razloga je važno napomenuti lekaru ukoliko u telu imate bilo kakve implantirane metale i pomagala kao što su pejsmejker, defibrilator, stentovi i slično.

Takođe je potrebno doći na pregled u udobnoj garderobi koju je lako otkloniti sa dela tela koji je potrebno snimiti i koja ne sadrži rajfešluse, dugmad i slične elemente koji mogu biti sačinjeni od metala.

Pre pristupanja aparatu potrebno je otkloniti satove, nakit, ukosnice i druge ukrase za kosu, platne kartice, metalni sitan novac, telefone.

Isto tako potrebno je naglasiti lekaru ukoliko je pacijentkinja trudna ili sumnja na trudnoću, jer bi izlaganje jakim magnetima moglo uticati na fetus, te iz tog razloga, prema vašem individualnom stanju, lekar može sagledati eventualno druge radiološke metode kao što je ultrazvuk.

Pored navedenog od pacijenta se očekuje da prilikom pristupanja pregledu sarađuje sa lekarom i bude miran radi uspešnosti snimka.

Pre pregleda nije potrebna redukcija hrane, pića ili neke terapije, osim ukoliko vam lekar ne naglasi suprotno.

 

Kako se obavlja MR lakta?

Kako je već napomenuo, od pacijenta će se zatražiti da otkloni garderobu sa dela tela koji je potrebno snimiti ili ćete možda dobiti bolničku haljinu u kojoj ćete se osećati prijatnije i udobnije.

Bez unosa bilo kakvih metala koji mogu omesti kvalitet snimka pristupićete aparatu na koji će vas smestiti vaš lekar radiolog u položaj prema zahtevima snimanja.

Tokom ispita zapravo boravite na pomerajućem stolu koji se po aktivaciji aparata uvlači do dela mašine gde se aktivira magnetno polje i odvija proces snimanja.

Da bi slika bila u potpunosti bistra od pacijenta se očekuje da bude miran, a kao dodatna sigurnost je i takozvana MR zavojnica koja se postavlja oko dela tela koji se snima, u ovom slučaju oko lakta.

U nekim slučajevima, ukoliko lekar proceni da je neophodno, pacijentu se ubrizgava kontrastno sredstvo koje potpomaže čistoću slike. Kontrast u slučaju magnetne rezonance nije na bazi joda i izuzetno retko može izazvati neku alergijsku reakciju.

Ceo proces snimanja lekar prati iz susedne prostorije sa kojom je pacijentu obezbeđena komunikacija putem interfona koji je ugrađen na MR aparat.

Snimanje lakta magnetnom rezonancom može trajati od 20 do 45 minuta.

 

Rizici prilikom snimanja lakta magnetnom rezonancom

MR lakta je potpuno bezbedna vrsta pregleda koja ne ostavlja nikakve posledice po ljudsko telo.

Osetljivije kategorije pacijenata su, kako je pomenuto, trudnice, zatim lica sa implatniranim uređajima (jer njihov rad može biti poremećen silom magnetnih polja), kao i bubrežni bolesnici zbog gadolinijuma (kontrastnog materijala) koji u nekim slučajevima može biti prepisan.

 

Predsnosti snimanja lakta magnetnom rezonancom

  • MR lakta je brza i potpuno neinvazivna vrsta snimanja, koja lekarima pruža sve neophodne informacije o promenama unutar ljudskog organizma.
  • Procedura je bezbolna i nakon iste pacijent može normalno da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima.
  • Naš aparat je otvorenog tipa i iz tog razloga je pogodan i za pacijente koji imaju problem sa boravkom u zatvorenom prostoru.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

 

Podelite