Magnetna rezonanca nogu (MR nadkolenice i MR potkolenice)

Šta je MR nogu?

Magnetna rezonanca MR nogu je pregled koji koristi jake magnete za kreiranje slika nogu, nadkolenice ili potkolenice. Ovo je medicinska radiološka procedura koja ne aktivira x zrake i samim tim ne ispušta ni najmanju količinu zračenja.

Konkretno, MR potkolenice ili MR nadkolenice pomaže u dijagnostici zdravstvenih stanja koja se odnose na protok krvi, analizu tetiva, mišića, hrskavica, ligamenata, kostiju.

 

Zašto se obavlja MR nogu?

Lekari vrlo rado upućuju pacijente na ovu vrstu pregleda, jer im pruža odgovore na pitanja u vezi donjih ekstremiteta u ljudskom telu, zašto su se javile izvesne poteškoće, zašto pacijent prijavljuje određene smetnje i bol u delu potkolenice ili nadkolenice, a sve to bez potrebe za hirurškim intervencijama i operacijama. Na osnovu rezultata koje vaš radiolog dobija od MR pregleda u mogućnosti je da postavi pravilnu dijagnozu i dalji tok lečenja.

 

Kada je potrebno obaviti MR nadkolenice ili potkolenice?

Ukoliko pacijent oseća poteškoće u predelu donjih ekstremiteta potrebno je potražiti pomoć lekara, koji će vas, ukoliko proceni da je potrebno, uputiti na MR snimanje kako bi se što pre otpočela procedura lečenja ovog važnog dela tela koji je zapravo zadužen za nošenje kompletne težine istog, kao i potpora za hodanje, skakanje, trčanje, stajanje.

Prilikom pojave akutnog ili upornog hroničnog bola u nogama MR skeniranje može lako otkriti i prikazati sledeće promene:

 • Osteoartritis
 • Uganuća, istegnuća, kidanja mekih tkiva
 • Kompresija nerava
 • Opipana masa ili bilo kakva izraslina i abnormalnost kao što su tumori
 • Urođeni defekti nogu
 • Slomljena ili napsla kost
 • Uzrok smanjenja pokreta i uzrok bolnog pokreta
 • Otok ili crvenilo na koži
 • Bol u kostima i pojava groznice

 

Magnetna rezonanca nogu je adekvatna dopuna prethodno urađenom RTG snimanju koji je prikazao izvesne nepravilnosti.

 

Priprema za MR snimanje nogu

Neka posebna priprema se ne očekuje od pacijenta. Na pregled je potrebno sa sobom poneti svu prethodno prikupljenu dokumentaciju koja govori o istoriji pregleda i bolesti. Redukcija hrane i pića nije neophodna, osim ukoliko vam lekar, prema vašem individualnom stanju, ne prepiše izmene u konzumaciji.

Na pregled je potrebno doći u udobnoj garderobi koju je moguće lako otkloniti, jer će vam vrlo verovatno biti zatraženo da skinete svu garderobu sa dela tela koji se snima. Takođe, pre pristupanja mašini potrebno je otkloniti sve metalne predmete sa tela, kao što su ukosnice, raifovi, nakit, telefoni, platne kartice i slično.

Magneti koji se aktiviraju prilikom rada MR mašine su veoma jaki i iz tog razloga je potrebno prijaviti lekaru ukoliko u telu imate bilo kakve implantirane uređaje, kao što je pejsmejker, jer može doći do poremećaja njegovog rada.

 

Kako se izvodi MR snimanje nogu?

Po pristupanju aparatu lekar će vas smestiti na pomerajući sto koji će se po otpočinjanju procesa snimanja uvući u centralni deo MR-a gde se nalaze njegovi magneti.

U našoj klinici MR aparat je otvorenog tipa, te ne proizvodi neprijatnu buku i veoma je pogodan za pacijente koji pate od klaustrofobije i boravka u zatvorenom prostoru.

Tokom snimanja radiolog kompletnu proceduru prati iz susedne prostorije sa kojom vam je omogućena komunikacija putem mikrofona koji je ugrađen na samoj mašini.

Snimanje može trajati okvirno od 30 minuta i više, a kako bi dobijeni rezultati bili uspešni od pacijenta se očekuje da sarađuje sa lekarom i bude miran tokom snimanja.

 

Rizici snimanja nadkolenice ili potkolenice magnetnom rezonancom

Magnetna rezonanca je neinvazivna metoda koje ne ostavlja nikakve posledice po ljudsko telo. Postoje samo izvesne kategorije pacijenata koje mogu imati kontraindikacije, a to su prevashodno lica koja boluju od nekog bubrežnog oboljenja.

Naime, ova vrsta pregleda se može obaviti bez upotrebe ili sa upotrebom kontrastnog sredstva. Ukoliko lekar proceni da je navedeno neophodno, pacijentu će biti aplikovana braunila kroz koju će biti ubrizgana kontrastna boja, gadolinijum u slučaju magneta.

Ova vrsta kontrasta izaziva znatno ređe alergijske reakcije u odnosu na kontrast na bazi joda koji se primenjuje kod recimo CT skeniranja, ali može imati uticaja kod pacijenata koji imaju poremećaj rada bubrega.

Isto tako, ukoliko pacijentkinja sumnja na trudnoću ili je ista prisutna, prijavite to vašem lekaru kako bi se eventualno razmotrile neke druge moguće analize.

 

Prednosti snimanja nadkolenice ili ipotkolenice magnetnom rezonancom

 • MR nogu je potpuno bezbolna i jednostavna procedura.
 • MR ne ostavlja nikakve trenutne ili trajne posledice po ljudsko telo.
 • Omogućava sagledavanje lekaru šta se dešava unutar tela pacijenta bez potrebe za hirurškim zahvatima
 • Magnetna rezonanca je trenutno najpreciznija vrsta radiološkog snimanja koja pruža najdetaljnije slike.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

 

Podelite