Magnetna rezonanca ramena

Šta je MR ramena?

MR (magnetna rezonanca) ramena je test koji koristi magnetno polje i impulse energije radio talasa da bi sačinio slike ovog dela tela pacijenta i sagledao strukturu unutar istog. MR uspešno pruža lekaru sve neophodne informacije o vašem ramenu, kostima i tkivima oko njega, kao što su hrskavica, ligamenti i tetive.

 

Zašto se obavlja MR ramena?

MR ramena može otkriti probleme kao što su oštećenje hrskavice, tetiva i ligamenata oko ramena. Takođe može dati odgovor na pitanje koji je uzrok bolova u ramenu koje prijavljuje pacijent prilikom pristupanja pregledu, a isto tako može pronaći i probleme sa rotatornom manžetnom.

 

Kada se obavlja MR ramena?

MR je odličan izbor za pregled ramenog zgloba i najčešće mu se pristupa kada se izvodi dijagnoza ili procena:

 • degenerativnih poremećaja zglobova kao što su artritis i labralne suze
 • prilikom preloma
 • poremećaja rotatorne manžetne, uključujući udarce, koji su glavni uzrok bolova u ramenu kod pacijenata starijih od 40 godina
 • abnormalnosti zglobova usled traume, kao što promene na ligamenatima i tetivama
 • prilikom sportskih povreda i poremećaja u vezi sa radom uzrokovane ponovljenim naprezanjima, snažnim udarima ili vibracijama zbog upotrebe određenih ručnih alata
 • infekcije (kao što je osteomijelitis)
 • tumori (primarni tumori i metastaze) koji mogu obuhvatiti kosti i zglobove
 • bol, otok ili krvarenje u tkivima u/i oko zgloba
 • neobjašnjivi bol u ramenu koji se ne poboljšava lečenjem
 • smanjena pokretljivost ramenog zgloba
 • praćenje napretka nakon operacije ramena

 

Priprema za MR ramena

Generalno, od pacijenta se ne očekuje posebna priprema za ovu vrstu pregleda, osim ako vam lekar ne napomene izvesne detalje.

Kako bi pregled protekao što prijatnije po pacijenta potrebno je napomenuti da ukoliko imate poteškoća prilikom boravka u uskim i skučenim prostorima, odnosno ukoliko patite od klaustrofobije, iste prijavite vašem lekaru. U tom slučaju moguće je da će vam lekar, ukoliko proceni da je potrebno, prepisati izvesne sedative za opuštanje.

 

Kako se izvodi MR ramena?

Pre pristupanja aparatu biće zatraženo od vas da uklonite garderobu sa dela tela koji je potrebno snimiti. Zato se preporučuje pacijentima da na pregled dođu u komfornoj garderobi koju je lako skinuti, a u nekim slučajevima je moguće i da će vam biti dodeljenja i bolnička haljina kako biste se osećali što opuštenije i komfornije tokom snimanja.

Ukoliko lekar proceni da je neophodno, za potrebe snimanja i što kvalitetnijeg rezultata istog, moguće je aplikovanje kontrastnog materijala. U tom slučaju se pacijentu, pre otpočinjanjanja snimanja, postavlja cevčica na ruku kroz koju će se ubrizgati kontrastna boja.

Po pristupanju aparatu od vas će biti zatraženo da legnete na pomerajući sto koji se po aktiviranju mašine uvlači u njen središnji deo gde se odvija kompletno snimanje.

Od vas će biti zatraženo da budete mirni tokom skeniranja kako bi sve proteklo uspešno i kako bi kvalitet slike bio najboljeg mogućeg kvaliteta.

Tokom snimanja radiolog se nalazi u susednoj prostoriji iz koje prati tok pregleda, a komunikacija pacijenta i lekara je omogućena sve vreme snimanja putem intefona koji se nalazi na MR mašini.

Testiranje u proseku traje od 30 do 60 minuta.

 

Rizici pregleda ramena magnetnom rezonancom

Ne postoje nikakvi poznati štetni efekati od jakog magnetnog polja koje se aktivira prilikom MR snimanja. Potrebno je napomenuti da su radio talasi jaki i postoji mogućnost da utiču na rad implantiranih uređaja, te je iz tog razloga važno napomenuti radiologu ukoliko u telu imate ugrađene metalne implantate i bilo kakva medicinska pomagala.

Za preglede magnetnom rezonancom se vezuje i eventualna alergijska reakcija na kontrastnu boju - gadolinijum. Važno je napomenuti da su reakcije veoma retke i ukoliko dođe do istih kratkotrajne su i blage (izuzetno blaže i ređe od reakcija koje su moguće tokom recimo CT snimanja, jer se za potrebe drugih mašina koristi kontrast na bazi joda).

Isto tako se napominje da pacijentkinje naglase ukoliko su trudne ili sumnjaju na trudnoću kako bi lekar razmotrio druge vrste pregleda kao što je ultrazvuk.

 

Prednosti simanja ramena magnetnom rezonancom

 • MR ramena je brza i potpuno bezbolna metoda pregleda.
 • MR ramena pruža informacije lekaru šta se dešava u unutrašnjosti tela pacijenta, a bez potrebe za hirurškim intervencijama.
 • MR ramena je neinvazivna medota koja ne ostavja nikakve posledice po ljudski organizam.
 • Nakon pregleda ramena magnetnom rezonancom lekar može da sigurnošću da odredi dijagnozu, a samim tim pravilno postavi daljli tok lečenja i terapiju.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

Podelite