Magnetna rezonanca ruku (MR nadlaktice i MR podlaktice)

Šta je MR ruke (nadlaktice i podlaktice)?

Magnetna rezonanca MR ruke je radiološka procedura koja koristi jake magnete za kreiranje slika nadlaktice ili podlaktice ruke. Snimanje može uključivati vizualizaciju lakta, zglobova, šaka, prstiju i okolnih mišića i drugih tkiva. Magnetna rezonanca za stvaranje slika ne koristi zračenje (rendgenske x zrake). Dobijene slike se nazivaju rezovima i mogu se čuvati na računaru ili štampati na filmu.

 

Zašto se obavlja MR ruke?

Zahvaljujući magnetnoj rezonanci, koja predstavlja najmoderniju tehnologiju kojom trenutno radiologija raspolaže, moguće je vrlo detaljno i precizno sagledati koje promene se dešavaju u telu pacijenta, konkretno u gornjim ekstremitetima, a sve bez potrebe za operacijama ili bilo kakvim hirurškim intervencijama.

Nakon dobijenih MR rezultata vaš lekar može precizno zaključiti dijagnozu i postaviti terapiju i lečenje.

 

Kada se obavlja MR ruke?

Ovaj test, kako je napomenuto, daje jasne slike delova ruke i dodatno je važno napomenuti da je krucijalan pregled ukoliko je potreban jasan prikaz mekih tkiva i ligamenata, te je baš u tom slučaju MR mnogo bolji izbor u odnosu na CT.

Najčešće se pristupa MR pregledu ukoliko je potrebno sagledati sledeće:

 • Mase koje se mogu osetiti i napipati prilikom fizičkog pregleda
 • Nakon abnormalnog rezultata dobijenog rendgenskim snimanjem
 • Prilikom bola u ruci
 • Prilikom bola u ruci ili zglobu koji se ne poboljšava tretmanom
 • Pojavom infekcije kostiju (osteomijelitis)
 • Prilikom slomljene ili naprsle kosti
 • Zbog smanjenog i otežanog kretanja ručnog ili lakatnog zgloba
 • Pojavom crvenila ili otoka zglobova
 • Nakon povrede hrskavice i ligamenata

 

Priprema za MR ruke

Posebne izmene ponašanja se od pacijenta ne zahtevaju. Od pacijenta se očekuje da otvoreno i detaljno razgovara sa lekarom o svojim tegobama i promenama zbog koji se javlja u ordinaciju. Isto tako, potrebno je sa sobom poneti svu prethodno prikupljenu dokumentaciju koja govori o istoriji pregleda i bolesti.

Predlaže se da pacijent na pregled dođe u udobnoj garderobi koju je lako otkloniti, jer će se od pacijenta vrlo verovatno zahtevati da otkloni garderobu sa dela tela koji se snima, konkretno u ovom slučaju sa ruku - nadlaktice i podlaktice.

Obzirom da MR aparat, aktivira magnete tokom svog rada potrebno je obavestiti lekara ukoliko pacijent u telu ima implantirana izvesna pomagala kao što su:

 • Klipove za aneurizmu mozga
 • Određene vrste veštačkih srčanih zalistaka
 • Defibrilator srca ili pejsmejker
 • Implantate unutrašnjeg uha (kohlearni).
 • Nedavno postavljeni veštački zglobovi
 • Određene vrste vaskularnih stentova

Isto tako je važno naglasiti ukoliko pacijent ima neku bolest bubrega ili pristupa dijalizi, što je od značaja ukoliko se MR pregled vrši sa ubrizgavanjem kontrastnog sredstva koje može uticati na bubrežne bolesnike.

 

Kako se obavlja MR ruke?

Pre pristupaja MR mašini od vas će biti zahtevano da otklonite sa tela sve metalne predmete kao što su nakit, ukrasi za kosu, telefoni, platne kartice, sitan metalni novac, metalna dugmad na garderobi i slično.

Prilikom pristupanja aparatu tehničar će vas smestiti na pomerajući sto koji će se po aktiviranju MR-a lagano uvući u njegov središnji deo gde se zapravo dešava nadalje proces snimanja.

Ukoliko lekar proceni da je neophodna primena kontrasta, pacijentu će biti aplikovana braunila putem koje se kontrastna boja ubrizgava u telo.

Kako bi rezultati snimanja bili uspšeni potrebno je da pacijent sarađuje sa lekarom, sluša uputstva i bude miran tokom snimanja.

Ceo proces lekar prati iz susedne prostorije sa kojom je pacijentu omogućena komunikacija putem interfona koji je ugrađen na aparatu.

Naš MR je otvorenog tipa te ne stvara buku i škljockanje koje neki pacijenti, kod MR mašine zatvorenog tipa, znaju okarakteristati kao neprijatne zvukove. Isto tako, naš MR otvorenog tipa je idealan za pacijente koji imaju problem boravka u zatvorenom prostoru.

Snimanje je potpuno bezbolno i obavlja se veoma brzo. Nakon pregleda pacijent može normalno da nastavi svoj dan i neometano se vrati obavljanju svojih aktivnosti.

 

Rizici pregleda ruke magnetnom rezonancom

Nisu utvrđeni rizici koji ostavljaju bilo kakve trenutne ili trajne posledice po ljudsko telo. Postoje samo pojedine kategorije pacijenata na koje je potrebno obratiti dodatnu pažnju, a to su:

 • Bubrežni bolesnici: prilikom aplikovanja pomenutog kontrasta, u slučaju snimanja magnetom gadolinijuma, može doći do uticaja na rad bubrega ili pojave eventualnih alergijskih reakcija.
 • Trudnice: ukoliko pacijentkinja sumnja na trudnoću potrebno je isto prijaviti lekaru kako bi se sagledali drugi vidovi pregleda, kao što je recimo ultrazvuk.

 

Prednosti pregleda ruke magnetnom rezonancom

 • MR ruke je potpuno bezbolna, neinvazivna metoda koje ne ostavlja posledice po ljudsko telo.
 • MR ruke pruža lekarima detaljne odgovore na pitanja šta se dešava unutar ljudskog tela i na osnovu toga je moguće postaviti pravilnu dijagnozu i lečenje.
 • MR je aparat koji ne aktivira ni najmanju dozu zračenja te je pogodan i za snimanje dece u razvoju.

 

Cenovnik pregleda pogledajte ovde.

Podelite