Magnetna rezonanca skočnog zgloba

Šta je MR skočnog zgloba?

Magnetna rezonanca je bezbedna i bezbolna procedura koja koristi magnetno polje i radio talase za stvaranje detaljnih slika organa i tkiva u telu pacijenta bez upotrebe jonizujućeg zračenja.

Stopalo i skočni zglob spadaju u oblast, odnosno deo tela, koji jedan od najtežih za slikanje zbog njegove složene, trodimenzionalne anatomije. Upravo zbog navedenog, MR je, sa svojim multiplanarnim mogućnostima, odličan izbor za detaljno snimanje kako koštanih struktura, tako i mekih tkiva, te je postao vredan alat u proceni pacijenata sa problemima stopala i skočnog zgloba.

 

Zašto se obavlja MR skočnog zgloba?

MR skočnog zgloba je idealna vrsta pregleda za detaljno sagledavanje šta se zapravo dešava unutar tela pacijenta, a bez potrebe za hirurški mzahvatima. Na osnovu ove vrste pregleda lekar dobija potrebne informacije na osnovu kojih može postaviti prailnu dijagnozu i odrediti tok lečenja.

 

Kada se obavlja MR kolena?

Brojni su razlozi zbog kojih se pristupa ovoj vrsti pregleda, a najčešće mu se pristupa da bi se sagledalo sledeće:

  • Povrede tetiva
  • Povrede ligamenta
  • Povrede hrskavice
  • Prelomi
  • Tumori (meka tkiva i kosti)
  • Infekcija
  • Artritis avaskularne nekroze

 

Priprema za pregled skočnog zgloba magnetnom rezonancom

U nekim slučajevima, ukoliko lekar proceni da je potrebno, radi još jasnijeg rezultata snimka, može vam biti prepisana upotreba kontrastnog sredstva. Da li će gadolinijum biti primenjen bićete unapred obavešteni, te je u tom trenutku važno saopštiti lekaru ukoliko imate bilo kakve alergije na lekove, antibiotike i slično.

Posebni režimi ishrane se ne očekuju od pacijenta. Pre dolaska na MR skočnog kolena možete neoetano konzumirati hranu, piće kao i terapiju ukoliko se ista primenjuje zbog neke hronične bolesti.

Važno je napomenuti da je naš aparat otvorenog tipa, te je pogodan za sve pacijente koji pade od klaustrofobije.

Pacijentima se savetuje da na pregled dođu u udobnoj garderobi koju je lako otkloniti, jer će vam biti zatraženo da skinete garderobu u predelu koji se snima. Isto tako je važno da garderoba ne sadrži nikakvu metalnu dugmad ili rajfešluse.

Ukoliko pacijentkinja sumnja na trudnoću ili je trudna isto je potrebno naglasiti lekaru kako bi se eventualno razmotrili drugi vidovi pregleda i sniimanja.

Ukoliko imate problema sa bubrezima, trebalo bi da obavestite svog radiologa.

Važno je obavestiti lekara ukoliko imate bilo kakve implantirane uređaje i pomagala u svom telu, kao što je pejsmejker, metalne kopče i slično.

 

Kako se izvodi MR skočnog zgloba?

Pre ulaska u prostoriju u kojoj se aktivira aparat potrebno je da otklonite sve metale sa svog tela, kao što su nakit, satovi, telefoni, platne kartice, ukrasi za kosu i slično.

Zatim će vas radiolog smestiti na pomerajući sto magneta koji se uvlači u centralni deo mašine po aktivaciji.

Naš MR aparat otvorenog tipa je tih i ne stvara buku tokom rada, tako dodatne neprijatnosti tog tipa nisu prisutne.

Ceo proces snimanja lekar prati iz susedne prostorije, a komunikacija pacijenta i radiologa je omogućena putem interfona koji se nalazi ugrađen na MR mašini.

Kako bi rezultati snimanja bili što uspešniji i slike biste i jasne, potrebno je da pacijent tokom snimanja bude miran i sluša uputstva radiologa.

 

Rizici snimanja skočnog zgloba magnetnom rezonancom

Nisu do sada dokazane nikakve posledice po ljudsko telo zbog pristupanja MR pregledu. Kako je napomenuto, jedine kategorije pacijenata koje treba da se konsultuju sa lekarom su bubrežni bolesnici, trudnice i lica sa ugrađenim metalnim pomagalima.

 

Prednosti snimanja skočnog zgloba magnetnom rezonancom

  • MR skočnog zgloba je potpuno neinvazivna tehnika moderne medicine koja ne ostavlja nikakve posledice po ljudsko telo.
  • Za razliku od drugih radioloških metoda, kao što su CT ili RTG, magnetna rezonanca skočnog zgloba ne aktivira nikakvo zračenje tokom tvaranja slike.
  • Zahvaljujući MR pregledu lekar može da postavi pravilnu dijagnozu i eventualno uputi na dodatne analize ukoliko proceni da je potrebno.

 

Cenovnik pogledajte ovde.

Podelite