Magnetna rezonanca abdomena

Šta je MR abdomena?

Skeniranje abdominalne magnetne rezonance je test snimanja koji koristi moćne magnete i radio talase koji stvaraju slike unutrašnjosti stomaka i koji pritom za takvu vrstu pregleda ne koristi zračenje (rendgenske zrake).

Pojedinačne slike magnetne rezonance (MR) nazivaju se rezovima, a te slike se mogu čuvati na računaru, gledati na monitoru ili skenirati na disk.

 

Zašto se obavlja pregled abdomena magnetnom rezonancom?

MR abdomena pruža detaljne slike područja stomaka iz mnogih različitih razloga. Često se koristi za razjašnjavanje nalaza ranijih ultrazvučnih ili CT pregleda.

MR može razlikovati tumore od normalnih tkiva. Ovo može pomoći lekarima da saznaju više o tumoru kao što su veličina, težina i širenje istog.

 

Kada se obavlja MR abdomena?

Pregledu abdomena magnetnom rezonancom se pristupa iz brojnih razloga, a najčešće u praksi kako bi se utvrdilo prisustvo ili otklonila sumnja na sledeće:

 • Aneurizma abdominalne aorte
 • Apsces
 • Rak ili tumori koji uključuju jetru, pankreas, uretere, creva
 • Povećana slezina ili jetra
 • Hemangiomi
 • Hidronefroza (otok bubrega od povratnog toka urina)
 • Oštećenje ili bolesti bubrega
 • Kamen u bubregu
 • Povećani limfni čvorovi
 • Začepljena šuplja vena
 • Opstrukcija portalne vene (jetra)
 • Blokada ili sužavanje arterija koje snabdevaju bubrege
 • Tromboza bubrežnih vena
 • Ciroza jetre
 • Širenje karcinoma koje je počelo izvan stomaka

 

Kako se obavlja pregled abdomena magnetnom rezonancom?

Prilikom pristupanja pregledu od pacijenta se očekuje da na pregled dođe u udobnoj odeći koju je lako otkloniti sa dela tela koji je potrebno snimiti. U nekim slučajevima će vam, radi udobnosti i prijatnijeg osećaja, biti dodeljena bolnička haljina. Svakako je od najvećeg značaja naglasiti da garderoba ne sme sadržati metalne delove kao što su rajsferšlusi ili kopče, jer mogu uticati na kvalitet slike. Zato se, pre ulaska u prostoriju u kojoj se aktivira mašina, od pacijenta zahteva da ukloni satove, metalni novac, kartice, telefone, nakit i bilo koju vrstu metala koja može dovesti do lošijeg rezultata snimanja, a to su prevashodno mutne i nejasne slike.

Po ulasku u prostoriju u kojoj se nalazi MR aparat, pacijent se smešta na pomerajući sto koji  zatim, po otpočinjanju snimanja, klizi ka unutrašnjosti aparata u kom se nalazi magnetno polje i vrši proces snimanja.

Ukoliko vaš lekar proceni, u nekim slučajevima će biti primenjena i kontrastna boja radi još jasnijeg prikaza dela tela koji se snima, a ista se uglavnom aplikuje venski.

Čitav proces radiolog posmatra iz susedne prostorije sa kojom pacijent sve vreme snimanja ima komunikaciju putem interfona. Test u praksi uglavnom traje od 30 do 60 minuta, a može potrajati i duže.

 

Priprema za pregled abdomena magnetnom rezonancom

Posebne pripreme se ne zahtevaju od pacijenta. Ukoliko je potrebno, obzirom da je upitanju abdominalna regija, možda će od vas, na zahtev lekara, biti zatraženo da ne jedete i ne pijete ništa 4 do 6 sati pre skeniranja.

Pre otpočinjanja testa takođe je važno uputiti lekara u sledeće:

 • Da li imate veštačke srčane zaliske
 • Da li imate klipove za aneurizmu mozga
 • Da li imate defibrilator srca ili pejsmejker
 • Da li imate implantate u unutrašnjem uhu
 • Da li je prisutna neka bolest bubrega ili dijaliza
 • Da li ste nedavno pristupali nekoj operaciji veštačkih zglobova

 

Rizici pregleda abdomena magnetnom rezonancom

Rizici su minimalni i gotovo ne postoje kod najvećeg procenta pacijenata. Bitno je istaći da MR ne koristi jonizujuće zračenje, a nisu prijavljeni ni neželjeni efekti zbog aktivacije magnetnih polja i radio talasa koje koristi MR aparat.

Ukoliko se pacijentu prepiše i primena kontrasta u toku pregleda takođe je bitno istaći da MR koristi drugačiji kontrast od onog koji se aplikuje prilikom CT snimanja. Konkretno, upitanju je gadolinijum na koji su alergijske reakcije zaista minimalne i izuzetno retke (i to kod pacijenata koji boluju od nekog hroničnog zdravstvenog problema sa bubrezima).

 

Prednosti snimanja abdomena magnetnom rezonancom

 • MR abdomena je brza i potpuno bezbolna procedura.
 • MR abdomena pruža lekarima mogućnost da detaljno sagledaju šta se zapravo dešava u telu pacijenta bez potrebe za hirurškim zahvatima.
 • MR abdomena je vrhunac tehnologije koji pruža lekarima najjasnije slike koje razlikuju kosti od mišića, mekih tkiva i vode u telu pacijenta.

 

Cenovnik pogledajte ovde.

Podelite