Magnetna rezonanca kičme

Šta je MR kičme?

Magnetna rezonanca (MR) je neinvazivna vrsta testiranja i pregleda koji lekari koriste za dijagnozu raznih zdravstvenih stanja.

MR za svoje funkcionisanje koristi magnetno polje, radiofrekventne impulse i kompjuter za proizvodnju detaljnih slika unutrašnjih struktura tela koje dalje lekarima omogućavaju da pravilno i brzo reaguju, postave adekvatnu dijagnozu i dalji tok lečenja.

MR kičme je trenutno u medicini najmodernija i najsenzitivnija vrsta pregleda kičme. MR snimanje kičme pruža optimalno snimanje diskova i nervnih struktura kičme (cervikalni, torakalni ili lumbalni regioni).

 

Zašto se pristupa MR snimanju kičme?

Uobičajene indikacije uključuju sumnju na herniju diska, kompresiju nerva i neobjašnjive bolove u leđima. MR kičme je pregled koji može da otkrije suptilne promene u kičmenoj koloni koje mogu biti rani znak infekcije ili tumora. MR je osetljiviji od CT skeniranja za procenu tumora, apscesa i drugih mekih tkiva u blizini kičmene moždine.

 

Kada se obavlja MR kičme?

MR kičme se koristi za procenu ili otkrivanje:

 • Anatomija kičme
 • Urođenih defekta pršljenova ili kičmene moždine
 • Traumatskih povreda kostiju, diskova, ligamenata ili kičmene moždine
 • Bolesti diskova i zglobova (navedeno mogu biti česti uzroci jakog bola u donjem delu leđa ili pojave išijasa - bola u leđima koji se širi u potkolenicu)
 • Kompresija ili zapaljenja kičmene moždine i nerava
 • Infekcija pršljenova, diskova, kičmene moždine ili njenih omotača (meninge).
 • Tumora u pršljenima, kičmenoj moždini, nervima ili okolnim mekim tkivima

MR kičme se takođe koristi da pomogne u planiranju procedura kao što su dekompresija uklještenog nerva, spinalna fuzija. MR kičme otkriva druge moguće uzroke bolova u leđima, kao što su prelom kompresije i oticanje kostiju. Takođe se koristi za praćenje promena na kičmi nakon operacije.

 

Priprema za MR kičme

Ova vrsta pregleda ne zahteva posebne pripreme od pacijenta. Međutim, obzirom da ste smešteni u jakom magnetnom polju, pacijenti sa pejsmejkerima, kopčama za aneurizme ili feromagnetnim metalnim predmetima moraju da obaveste svog radiologa o istom, jer aktivacija magnetnog polja može dovesti do poremećaja rada ugrađenih aparata. Ortopedske proteze od nerđajućeg čelika, međutim, nisu kontraindikacija. Od pacijenta jedino što se očekuje prilikom pristupanja snimanju kičme magnetnom rezonancom je da sarađuju sa osobljem, prate uputstva i budu mirni tokom pregleda kako bi kvalitet slike bio što bolji i samim tim snimanje proteklo što uspešnije.

 

Kako se obavlja MR kičme?

Za potrebe snimanja kičme magnetnom rezonancom od pacijenta će se zahtevati da leži na pomerajućem krevetu, koji će se, po aktiviranju aparata, uvući u cevni deo magneta gde se odvija snimanje.

Kičma se, u zavisnosti od toga sa kojim simptomima se pacijent javi lekaru i u kom delu kičme prijavljuje poteškoće, skenira podeljena na: cervikalni (vratni) deo, grudni (grudni) ili lumbalni (donji) deo kičme.

Tokom snimanja pacijent ima omogućenu komunikaciju sa radiologom sve vreme trajanja testiranja. Radiolog se nalazi u susednoj prostoriji odakle prati tok snimanja, a komunikacija je omogućena putem interfona koji se nalazi na MR aparatu.

U određenim situacijama, ukoliko lekar proceni da je potrebno, može biti primenjena aplikacija intravenskog kontrasta. Upitanju je boja koja omogućava još bolji i detaljniji prikaz snimanog dela tela.

MR aparat u našoj klinici je otvorenog tipa, te kuckanje i buka koju proizvodi tokom svog rada je veoma blaga. Isto tako, ovakva vrsta MR-a je veoma komforna za osobe koje pate od klaustrofobije.

Prosečan pregled kičme traje između 20 i 30 minuta.

Nakon obavljene procedure pacijent može normalno da se vrati svojim dnevnim aktivnostima.

 

Prednosti snimanja kičme magnetnom rezonancom

 • MR kičme je neinvazivna tehnika snimanja koja ne uključuje izlaganje zračenju.
 • MR slike kičme su jasnije i detaljnije od slika dobijenih drugim metodama snimanja. MR može pokazati abnormalnosti kičme, povrede i bolesti koje se ne mogu videti drugim metodama. MR je najbolja dostupna metoda za vizuelizaciju kičmene moždine i nerava.
 • Manja je verovatnoća da će kontrastni materijal koji se primenjuje za MR - gadolinijum izazvati alergijsku reakciju od kontrastnih materijala na bazi joda koji se koriste za rendgenske snimke i CT skeniranje.
 • MR je veoma koristan za procenu povreda kičme. Pomaže u dijagnostici ili isključivanju akutne kompresije kičmene moždine kada fizički pregled pokaže slabost mišića ili paralizu.
 • MR kičme je poželjna metoda za procenu potencijalnih komplikacija operacije, uključujući krvarenje, ožiljke, infekciju i ponovnu pojavu hernije diska.

 

Rizici snimanja kičme magnetnom rezonancom

 • MR pregled kičme ne predstavlja gotovo nikakav rizik za prosečnog pacijenta kada se poštuju odgovarajuće bezbednosne smernice.
 • Jako magnetno polje nije štetno po telo pacijenta. Međutim, to može dovesti do kvara implantiranih medicinskih uređaja ili izobličenja slike. Zato je važno prijaviti lekaru ukoliko u telu pacijenta postoje implantirana pomagala.

 

Cenovnik pogledajte ovde.

Podelite