Šta je magnetna rezonanca?

Šta je magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca (takođe i magnetna rezonantna tomografija (MRT) ili engl. Magnetic Resonance Imaging - MRI), predstavlja dijagnostičku metodu koja na bezbolan i bezopasan način vrši pregled koštano-zglobnih i mišićnih stuktura. To je neinvazivna metoda koja primenjuje jako magnetno polje i radiofrekventivne elektromagnetne talase. Naučnici koriste nuklearnu magnetnu rezonanciju (NMR) kako bi došli do podataka o fizičkim i hemijskim svojstvima molekula, koje zatim, primenjuju u radiologiji radi oblikovanja slika fizioloških procesa u telu, kao i same anatomije tela.

Upotreba MR-a u medicinskoj dijagnostici je značajna za otkrivanje bolesti, utvrđivanje faza bolesti i praćenje njenog toka.

MR aparati se, prema jačini magnetnog polja (izraženo u Tesla jedinicama), dele na:

 • Polje niske jačine - 0.15 - 0.5 T

 • Polje srednje jačine - 0.5 - 1 T

 • Polje visoke jačine - 1 - 3 T

 • Eksperimentalni MR - više od 3 T

U zavisnosti od potreba, aparati različitih jačina daju različite rezultate. Oni sa snažnim magnetnim poljem pružaju bolju prostornu rezoluciju, a ako vam je potreban bolji kontrast snimaka tkiva potrebno je koristiti aparat sa slabijim magnetnim poljem.

 

Zašto se radi magnetna rezonanca?

Magnetna rezonanca omogućava snimanje svih delova tela kao što su: koštano-zglobni sistem, unutrašnji organi, krvni sudovi, centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), mišići, ruke, noge. Najzastupljeniji magnetna rezonanca Niš pregledi su:

 • Magnetna rezonanca organa u stomaku i karlici

 • Magnetna rezonanca debelog creva

 • Magnetna rezonanca krvnih sudova, najčešće arterija mozga i vena vrata

 • Magnetna rezonanca glave (prokrvljenost i funkcija tkiva unutar glave)

 • Magnetna rezonanca kičme, odnosno vratnog, grudnog, lumbalnog ili karličnog dela kičme

 • Magnetna rezonanca pojedinačnih delova koštano-mišićng sistema (delovi ruku ili nogu ili celi ekstrenmiteti)

 • MR mekih tkiva (zid grudnog koša, abdomena)

 

Kontraindikacije za snimanje magnetnom rezonancom su:

 • Trudnoća

 • Elektronski uređaji u telu, kao i bilo koja vrsta metalnog impalntata (veštački srčani zalisci, štipaljke, igle ili zavrtnji, ploče, spajalice, stentovi, srčani pejsmejker, metalni veštački zglob, insulinska pumpa)

 • Ukoliko ste u postoperativnom oporavku, naročito od operacije srca ili krvnih sudova

 • Problemi sa klaustrofobijom i zatvorenim prostorima koji stvaraju osećaj neprijatnosti tokom pregleda

 • Pacijenti ne treba imati šminku na telu ili lak za kosu

 • U određenim situacijama lekar zahteva upotrebu posebne boje (kontrastna boja) koja ističe problematična područja, a ona se primenjuje kroz infuziju. Takođe, moguć je osećaj toplote nakon primanja kontrasta, koji je kod nekih pacijenata prolazan.

 

Kako izgleda pregled magnetnom rezonancom? Magnetna rezonanca zračenje?

Tokom pripreme za pregled potrebno je ostaviti sve metalne predmete (metalne delove odeće, nakit, ključeve, šnale, satove i slično) van prostorije u kojoj se nalazi aparat.

U sklopu aparata koji je cilindričnog oblika nalazi se sto na kom pacijent leži tokom pregleda i koji se uvlači u aparat. Sam pregled traje 15 minuta, a priprema u vidu premedikacije nije potrebna, osim ukoliko lekar ne zahteva drugačije.

Takođe, od pacijenta se zahteva potpuni mir tokom pregleda radi što uspešnijeg snimka.

Sam pregled je bezbolan, a oštećenja organizma nema. Mirovanje i ležanje tokom snimanja mogu izazvati neprijatnosti i bol kod pacijenata nakon operacije ili povrede.

Buka koja se javlja pri promeni gradijenata magnetnog polja je potpuno normalna karakteristika aparata, iz tog razloga lekari često nude čepove za uši ili slušalice koje pomažu pri opuštanju i mirovanju. Postoji mogućnost pojave svetlucanja ili metalnog ukusa u ustima tokom pregleda, međutim ti osećaji su prolazni.

Tokom pregleda radiološki tehničar i lekar specijalista radiolog se nalaze u susednoj prostoriji odakle prate proces, kao i stanje pacijenta. Aparat za magnetnu rezonancu omogućava pacijentu da legne na pomerajući sto, zatim se aktivira magnet kojim počinje snimanje. Kada se pacijent umiri, tehničar će kontrolisati kretanje stola pomoću daljinskog upravljača iz druge prostorije, a komunikacija sa pacijentom će se odvijati putem mikrofona, kako bi pacijent mogao da obavesti lekara ukoliko oseća neprijatnost ili strah.

Tokom snimanja uključuje se više sekvenci koje mogu trajati i do nekoliko minuta, dok ceo postupak MR snimanja najčešće traje od 30 do 60 minuta.

Ukoliko lekar zahteva korišćenje kontrasta tokom snimanja, potrebno je da medicinska sesta ili sam lekar postave intravensku liniju kroz koju se ubrizgava kontrastna boja.

Po završetku snimanja pacijent mora nastaviti da miruje, kako bi lekar specijalista mogao proveriti snimke i, ukoliko je potrebno, napravio dodatne.

Takođe, tim našeg dijagnostičkog centra Eurodijagnostika Niš, Vam je na raspolaganju za sva dodatna pitanja, za zakazivanje pregleda magnetnom rezonancom, kao i za informacije o ceni i lokaciji.

Podelite