Postcovid pregled

Većina pacijenata nakon preležanog Covid-19 virusa, oseća poboljšanje svog zdravstvenog stanja već posle nekoliko nedelja. Međutim, ovaj virus obeležen je kao jedan od upornijih. U nekim slučajevima, nakon određenog vremena i završenog lečenja, dolazi do pojave novih simptoma ili vraćanja starih. Ti simptomi se u većini slučajeva pojačavaju nakon intenzivne umne ili fizičke aktivnosti i u njih spadaju:

 • Pojačan umor

 • Malaksalost i iscrpljenost

 • Otežana koncentracija

 • Učestale migrene

 • Oslabljeno ili potpuno izgubljeno čulo mirisa i/ili ukusa

 • Pojačan srčani ritam

 • Plitak dah odnosno otežano disanje punim plućima

 • Kašljanje

 • Bolovi u donjem delu leđa, nogama i slično

Ovi simptomi su postali veoma značajan segment istraživanja u svetu medicine, a neki ih nazivaju Postcovid sindrom, kao i “produženi Covid”. Simptomi su izraženi nakon infekcije, ne samo kod osoba koje su bolovale od težeg oblika virusa Covid-19, već i kod onih koji su imali blažu kliničku sliku, a u nekim situacijama čak i kod onih koji nisu imali nikakve simptome.

 

Post covid simptomi

Starije osobe, kao i osobe koje boluju od hroničnih zdravstvenih problema su izloženije Postcovid simptomima. Međutim, medicinski radnici su primetili da se ovi simptomi javljaju i kod mlađih ljudi, kao i kod onih čije zdravlje nije narušeno. Isto tako, pacijenti su naznačili da se osećaju slabo i malaksalo čak i nekoliko meseci nakon preležanog virusa Covid-19. Osećaj slabosti praćen gubitkom energije i koncentracije može nastati zbog:

 • Pojačanog umora i malaksalosti - “Post-exertional malaise (PEM)”

 • Kašljanja i kratkog daha

 • Nelagodnosti u predelu zglobova, mišića i grudnog koša

 • Narušenog sna

 • Pojačanih migrena i nesvestice,

 • Pojačanog srčanog ritma

 • Depresije ili anksioznosti

Ukoliko dođe do ovih simptoma važno je na vreme reagovati i započeti adekvatnu terapiju. U slučaju da ih zanemarimo, može doći do otežanog obavljanja svakodnevnih obaveza i aktivnosti, kao i do trajnih posledica na opšte zdravlje pojedinaca.

Još uvek nije poznato kakve će sve posledice ostavljati virus Covid-19, iz tog razloga svim lekarima i medicinskim radnicima se preporučuje da posmatraju i pažljivo nadgledaju one koju su ovaj virus preležali. 

U mnogim tekstovima možete pročitati da je Covid-19 virus koji pogađa pluća i organe za disanje, međutim, kada dođe do oslabljenog i narušenog rada grudnog koša, može doći do oštećenja i pogoršanog rada drugih vitalnih organa, kao što su:

Srce: Mnogi pacijenti, čak i oni koji su osetili blage simptome, istakli su da im je na snimanjima obavljenim mesecima nakon oporavka zabeleženo trajno oštećenje srčanog mišića, čime izuzetno raste rizik od različitih srčanih komplikacija.

Mozak: Virus Covid-19 može prouzrokovati moždani udar i uticati na druga neurološka oboljenja, što je primećeno čak i kod mlađih osoba.

Problemi sa krvnim sudovima i trombovima: Oboljenje od ovog virusa može izazvati zgrušavanje krvi i  na taj način stvaranje krvnih ugrušaka - trombova. Oni mogu prouzrokovati srčani ili moždani udar, oštećenja na plućima, oslabiti noge, jetru i bubrege.

Iznenadne promene raspoloženja, kao i osećaj konstantnog umora: Osobe koje su obolele od virusa Covid-19, posebno one koje su se lečile u bolničkim uslovima, mogu razviti sindrom posttraumatskog stresa, a takođe, mogu patiti od depresije ili anksioznosti.

Multisistemski inflamatorni sindrom (MIS) i autoimuna oboljenja:  Posledice koje ostavlja ovaj virus čak i nakon završetka akutne faze su mnogobrojne. One su zabeležene u gotovo svim sistemima organa, a najučestalije se javljaju u kardiovaskularnom sistemu, kao I plućnom i bubrežnom sistemu. Takođe, lekari su zaključili da se posledice mogu javiti i u vidu dermatoloških, neuroloških i psihijatriskih oštećenja.

 

Koji su pravilni koraci, kako se ponašati i kome se obratiti ako sumnjate na post-kovid sindrom?

Radiološka dijagnostika u vidu CT skenera će vam na najbolji način pomoći u nadgledanju i praćenju infekcije virusom Covid-19.

Ukoliko ste već preležali ovaj virus ili sumnjate na postojanje infekcije, važno je posavetovati se sa lekarom koji će vas, ako je to potrebno, uputiti na snimanje pluća multislajsnim CT skenerom. Na taj način možete utvrditi prisustvo infekcije ili oporavak od iste.

Osoblje klinike Eurodijagnostika u Nišu nastoji da svim osobama koje su preležale ovaj virus skrenu pažnju da je potrebno konsultovati se sa lekarom i izvršiti snimanje pluća u okviru postcovid pregleda. Cenovnik pogledajte ovde

Podelite